> Inne usługi>Inwentaryzacje

Inwentaryzacje

Zajmujemy się również wykonywaniem inwentaryzacji, przebudowami i rozbudowami już istniejących obiektów. Projektujemy również indywidualne budynki mieszkalne, budynki produkcyjne i usługowe oraz lokale w centrach handlowych.

Inwentaryzacja polega na:

Inwentaryzacja polega przedstawieniu rzeczywistego stanu istniejącego budynku na rysunkach i części opisowej. Zazwyczaj jest częścią projektu budowlanego związanego z remontem, może też zastąpić inwestorowi  brak projektu na podstawie którego przed laty wydano pozwolenie na budowę.  Na  podstawie inwentaryzacji projektant może opracować projekt rozbudowy i przebudowy budynku.

Inwentaryzacja budowlana potrzebna jest gdy:

      > poważniejsze ingerencje w strukturę budynku np.:
          * przebudowa domu
          * dobudowa części budynku
          * likwidacja części budynku
          * zmiana podziału pomieszczeń
     > rozbiórka budynku zabytkowego
     > przystąpienie do wystroju wnęrz lub zabudowy
     > przystąpienie do wyposażenia budynku w nowe media takie jak:
          * instalacja elektryczna
          * instalacja gazowa
          * systemy monitoringu
          * systemu budynków inteligentnych

Inwentaryzacja zawiera:

     > opis techniczny
     > opis materiałów budowlanych
     > zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji
     > rzut dachu
     > przekroje
     > elewacje budynku
     > zdjęcia dokumentacyjne
     > rzut działki w skali 1:500

Cena uzgadniana z każdym inwestorem indywidualnie podczas spotkania.